Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Etkinklikler

Etkinlik yok
Aşıki (1763-1824)

Gönül ağlar isen başına ağla
Kimse kimse iin ağlar bulunmaz
Bağlarısan kendi yaranı bağla
Belki yaranı da bağlar bulunmaz
 
Aşıki gedanın mürveti şahı
Düşmüşlerin desti giri benahı
Sensin her derdimin derman ilahi
Senden gayrı yara bağlar bulunmaz

19. yüzyılda yaşamıs bir Alevi-Bektaşi ozanıdır. Aşıki’nin asıl adı Ahmet’tir. Malatya’nın Arguvan ilsine bağlı Isa Köyünde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değil. 18. Yüzyılın sonlarında doğduğu sanılıyor. Hicri 1240‘da yani 1824 yılında Hacı Bektaş’tan dönerken uzun süre kaldığı be bir çok şiirlerini söylediği Kayseri’ye bağlı Felahiye ilçesinin Ecirli köyünde öldü. Babasının adı Musa’dır. Çağdaşı Şah Sultan’ın gerçek manevi aşığıdır. Şah Sultan ile Aşıki tarikat bilgilerinizi saz ve söz ustaları olan Derviş Muhammed’den öğrendiler. Aşıki, Isa köyünden ayrıldıktan sonra Hünkar Haci Bektaş Veli’yi ziyaret etti.
 
Şiirlerinde Derviş Muhammed’in etkinleri görülür. Öğretmen Mustafa Bal „Derviş Muhammed’im nur-u vakit, eseri dillerde şahit“ adlı eserinde Derviş Muhammed’in Aşıki ve Şah Sultan’ın şiirlerini toplayıp yayınlamıştır. Elde 73 şiiri vardır. Bir kısım şiirleri yeni yayınlanıyor. Bu şiirleri Hekimhan ilçesi Hasancelebi beledisenden Ali Baba adlı şahısla gönderilmiştir. Aşıki mahlasını kullanır. Dili sade, söyleyişi içten ve yumuşaktır, sevgi dolu bir dünyası vardır. Pir Sultan’ın talibi Kulhimmet’in hayran’ı Kul Himmet Üstadım’ın yakın Arkadaşıdır. Asım Bezirci Aşıki’nın ölüm tarihini 1821 olarak belirtir.

Eserlerinden bazıları:

1.)
Gönül ağlar isen başına ağla
Kimse kimse için ağlar bulunmaz
Bağlarasan kendi yaranı bağla
Belki yaranı da bağlar bulunmaz
 
Sırrın Halka açma çek bu cevayı
Zemane halkından umma vefayı
Unut gitsin sal ezelki sefayı
Geçti ol ezelki çağlar bulunmaz
 
Güllü gülüstanlı bağlar bulunmaz
Andepliler bir kenara çekildi
Mahabbetin doluları döküldü
Şer tohumu yer yüzüne ekildi
 
Bin doksan dokuz sene başıdır
Bizi böyle eden hakkın işidir
Bu dünyanın boranıdır kışıdır
Baharı erişmiş bağlar bulunmaz
 
Aşıki gedanın mürveti şahi
Düşmüşlerin desti giri penahı
Sensin her derdimin derman ilahi
Senden gayrı yara bağlar bulunmaz.

2.)
Gel ey gönül sana öğüt vereyim
Her cahile öğüt verici olma
Dünyada bir aşna göreyim dersen
Hayvan gibi alaf yeyici olma
 
Aşna ile ahd amanı bir eyle
Muhabbeti aşk evinde yer eyle
Gözün ile gördüğünü sır eyle
Varıp yad ellere deyici olma
 
Hazer gez boyunu geçmeye tuzak
Efsane sözünden ola gör uzak
Yükünü baldan tut olmaya tezek
Virana hanlarda konucu olma
 
Üssüz handa uğru yükünü talar
Dağıtır malını yüzüne güler
 
O eğridir doğru sayıcı olma
 
Aşıki elinde var iken fırsat
Gayret kuşağını beline kuşat
Sende bu sözlerden olasın irşat
Haramiler gibi soyucu olm

3.)

Nefesini öldüren gerçek gazidir

Ya onu tanıyıp bilen eyvallah

Yalan yanlış değil gerçek sözüdür

Hakk’ın divanına duran eyvallah

 

Hak divana duran iner mi dardan

Cehdeyle cesedin kurtaran nardan

Ona kılavuzdur ol Şahı Merdan

Şahın didarında nurlar saçılır

Yetmiş ikide ayrılır seçilir

Bahçesinde taze güller açılır

Bağında dikeni kıran eyvallah

 

Dikeni kıran yolun düzleye

Ciğerini aşk oduna közleye

Cümlesini ana-bacı gözleye

Odu kavı yere saran eyvallah

 

Yolu doğru sürmez bunda mürayi

Nefsine uyanlar şeytana tabi

Darda verilince sual hesabı

Hesabıni burda veren eyvallah

 

Hesabını burda veren er olur

Hesabını vermeyen hun u zar olur

Yüzü kara Hak katında kör olur

Evliya gönlüne giren eyvallah

 

Evliyanın gönlü cennet aladır

Sen ona bel bağla hisar kaledir

Aşıki gam yeme meylinde budur

Daim Hak dergahı bilen eyvallah


www.turkuler.com‘a ve Ali Onur beye teşekkür ederiz....

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright