Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

De?erli dostlar köyümüzle ilgili an?lar?m?z? yazmay? her zaman dü?ünürüz de hiç köyümüzün ?ivesi ile yazmay? dü?ünmeyiz. Ben de köyle ilgili bir yaz?m? köyümüzün ?ivesi ile yazmaya çal??aca??m.Umar?m anlar ve zevkle okursunuz.


Siz hiç dearmene getti?z mi? Gettiyseaz heç e??aanen geti?z mi? Getmedi?zz mi? Gedenner benim dedi?mi annabülürler. Dearmene gediyken e??aan a??amdan arpas? saman? bol verilirdi ki e??ek yolda yükü y??mas?n. Sabah erkenden ga??l?rd? ki e??ean ve yükü götüren adam?n ba??na gune? geçmesin. A??amdan palan?n y?l? y?rt??? dikilirdi. Palan?n golan? götlü?ü kontrol edilirdi. E?ek yolda tembellik etti?i zaman ??zl? getmesi eçin bir sökurdeli haz?rlan?rd?. Ve e??ek aç ise durmadan oraa buraya seardirdi. Ya da yolun ortas?nda bir tezek ya da e??ek po?u gordüunde onu go?lama? için boynu e?ip palan? ters dönderirdi. Ve yüku y??ard?. ??te adam?n depesinin tas? o zaman atard?. Eline bir ç?b?? ald?m? e??ek sudan gelene gader dö?ulürdü. Sak? o zopeynan y???lan yuk geri yuklenecek. Dearmene ya?la??nca suyun ?o?urtusu teey uza?lardan duyulmaa ba?lard?. ?çeriden ga?? kirpi?? un içinde beyaz elbiseli bir herif bizden ö?ce e??ea gar??lar.Di?er yuklerin üstüne sizin yukleri de y??ard?. Yukler gar??mas?n diye bir komür parças?yla çuvallar?n üstü böyuk harflerle isimlerin ba? harfleri yaz?larak bellilik edilirdi. Bir hafta on guün so?naa ?imdiki ?astelere muayene gunü verilir gibi bir guün verilirdi. O guün gelip çatmadan bu?dan?n ö?ütülüp öütülmedi?inden çok e??aan yükü y???p y??macaa, y??arsa nass?l yüklenecaa tembehlenirdi
?lkokula gediyken en nefret etti?m guün pazard?. Gara c?ng?rl? galeysiz gazanlar?n alt? gay?l?rd?. Bu gazanlarda su g?z?nmaa ba?lenca anam?z bizi a??a mahla yo?ar? mahla arama ba?lard? ki y??aa çimdire. Bizi bulunca bize i?mar eder biz gelmeyince de bir eycene dayaanan bizi sürür ve bir eyce de çalara? eve getirirdi Don gazanlar?nda gaynaan sular denk sitillerde il??t?r?l?r koca te?tin içine bir iki inek tas?ynan ya da gu?ganeynan su a?dar?l?r ve bizi o te?tin içine zopeynan so?arlard? O göo? sab?nnar ba??m?za çal?n?r ve s?ca? su ba??m?zdan a??a a?dar?l?rd?. Her su döku?te bir z?r?lt? duyulurdu. Çünkuü anas? ona bir eyce çal?yd?r.Teo? o zaman?n avratlar? ?imdiki gibimiy di? Adam? vurdu mu uzat?rard?. Tabi o zaman?n herifleri de bu gunkuü gibi deallerdi. ?imdi siz bana ula hiseen bunu yazma? nereden a?l??a geldi a?l??a yaha demen ha. Baa ara s?ra gelir beyle.

?imdi siz abtal m?sa geleceksi?z ya gerisini orada annad?r?m……

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright