Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
“LA?K” miyiz?

Laik Cumhurba?kan? olmal?ym??, laikli?i korumal?ym??. Birileri Cumhurba?kan? olursa Laiklik elden gidermi?.

Laikli?i korumak!... Sanki Laiklik var da bizim haberimiz yok!

-Yani, var olan durumu korumak.

-Yani okullardaki zorunlu din (Sünni-Hanefi inan??) dersleri aynen devam etsin.

-Yani, diyanet i?leri kald?r?lmas?n ve bütçeden BESLENMEYE devam etsin. Ba?kanl???n bütçesinde yüz binden fazla dini personel istihdam ediledursun. Üstelik bu personel Sünni/Hanefi mezhebi için çal??adursun. Ba?ka din, mezhep ve ateistlerden de al?nan vergilerle, Hanefi mezhebi yay?lmaya çal??adursun.

-Yani, Sivas’?n hesab? ortada dursun.

-Yani, Aleviler hala yok say?ls?n.

-Yani, Ermeniler ve Kürtler hala yok say?ls?n -Yani, Camilerin bütün masraflar? elektrik, su vs. hatta yap?m i?leri devlet taraf?ndan kar??lanmaya, insan dahi ya?amayan köy camilerine maa?l? imam atamaya devam edilsin.

-Yani, Devlet kurumlar?nda terfiler hala din ve mezhep ayr?m? gözetilerek yap?ls?n.

-Yani, matematik ve fizik kitaplar? bilimden uzak, dini hurafelerle dolu kals?n.

-Yani, askerlikte bile çal??ma saatleri Ramazan orucuna göre ayarlanmaya devam edilsin ama, muharrem orucu duyulmas?n bile.

PEK? CUMHURBA?KANI SADECE LA?K M? OLMALI?

-ABD’nin Irak ve Ortado?u i?galine kar?? ç?kmamal? m??

-Do?udaki sava?? durdurmamal? m??

-Devlet mallar?n?n pe?ke?i ve i?sizlik ve sigortas?zl?k-sendikas?zl?k anlam?na gelen ÖZELLE?T?RMELER? durdurmamal? m??

-Askerlerin ve atanm??lar?n, seçilenlerin üzerindeymi? gibi davranmalar?na dur dememeli mi?

-Cumhurba?kan? kim olmal??

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright