Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok
Ben bu seçimlerde iki görü?ü dinleme karar? ald?m. Biri, sermayeyi destekleyen, ABD ile içli d??l?, demokrasi meselesinde sadece kendine demokrasi isteyen, milliyetçili?i ?rkç? boyutlarda ele alan vs.. ve bunlar? direk ve çekinmeden, aç?k aç?k söyleyen, savunan MHP. Di?eri ise, evrensel normlarda demokrasiyi savunan, emekçi ve halkç? politikalar üreten, bütün uluslar?n e?it ve demokratik birli?ini savunan, sermaye kar??s?nda emekçilerin politikas?n? üreten, antiemperyalist, ?imdilik ve zorunlu olarak “bin umut adaylar?” ad?yla seçimlere BA?IMSIZ olarak giren adaylar. Ba?kalar? yok mu? Elbette var.
Ama dinlemeye gerek var m?? Söylediklerine bakarsan bence hiçte gerek yok. Çünkü, di?er hepsi (CHP dahil) MHP’nin savundu?u dü?ünceyi KEM KÜM ederek savunuyorlar. Aç?k konu?maktan kaç?n?yorlar. Bir ?eylerin üzerini örtmeye çal???yorlar. Bak?yorsunuz
- biri, Irak’a harekat gerekliyse yap?lmal? diyor, özü= MHP: Irak’a sava? açmal?y?z ve girmi?ken Musul’u ve Kerkük’ü almal?y?z.
- Demokrasi elbette gerekli AMA, özü: MHP: demokrasi isteyenlerin hepsi terörist
- Kürt vatanda?lar?m?z, pardon Kürt as?ll? vatanda?lar?m?z ; özü: MHP: Kürt diye bir ?ey yok. Hepsi Türk klanlar?
- Mecburi din dersleri meselesini mutlaka bir çözüme ba?lamal?y?z, ama anayasa, tek ba??na iktidar olmak, milletvekili say?m?z, özü: MHP: din dersi devlet taraf?ndan zorunlu olarak verilmeli, milli birlik ve bütünlü?ü böyle sa?lar?z.
…k?sacas? MHP’nin dü?üncelerini KEM KÜM diye yutkunarak savunmaya çal???yorlar. Öyleyse ben de onlar yerine MHP’yi dinlersem zaten onlar?n söylemek istediklerini, ?ifre çözücü gibi MHP anlat?yor.
?stanbul 2.bölge ba??ms?z aday? Bask?n Oran hocan?n dedi?i gibi baz? ezberlerimizi bozmam?z laz?m. Önce seçip sonra derdimizi anlatabilmek için seçtiklerimize kar?? sava?mak zorunda olmad???m?z bir seçim yapmak gereklidir derim. Laiklik mi? ?eriat mi? Peki demokratik bir laik düzen…

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright