Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

GAVURO?LU

Kendisini rahmetle an?yorum.Tehcir döneminde köyümüzde
kald??? söylenir.Köyümüzde bir ailenin yan?nda o ailenin bir ferdi gibi
ya?ant?s?n? sürdürmü?tür.Çocuklu?umuzun k?r?k ve ç?k?k kahraman?
GAVURO?LU.ÇOCUKKEN BUNUN B?R LAKAP OLDU?UNU SANIRDIK,SONRADAN N?Ç?N
GAVURO?LU DEN?LD???N? ANLADIK.çALI?KAN,?Y? B?R ?NSAN KÖYDE FORT TRAKTÖRÜ
ONDAN DAHA ?Y? KULLANAN YOKTUR..Küçük büyük herkesle aras? iyidir.
Birlikte çal??m??l???m?z vard?r.Sap toplad?k,harman yapt?k,patoza sap
verdik ya??na ra?men ola?an üstü çal??kan,yoruldu?umu farkediyor sen
dinlen ben devam ederim diyor ,çok insanc?l. Tüm iyi özellikleri
kendisinde toplamas?na ra?men kendisine gavuro?lu diye hitap edilmesi ve
ça?r?lmas? kendisinde bir ötekile?tirilme alg?s?n?n olu?mas?na neden
olmu?tu. Kendisini tekrar rahmetle anarken unutamad???m bir an?y?
sizlerle payla?mak istiyorum.Vaktinde köyümüzün tek ula??m arac? olan
Yürder abinin münübüsüyle köy yolculu?umuz ba?l?yor .Münübüste yer
olmas?na ra?men gavuro?lu(MEHMET DAYI) MÜNÜBÜSÜN EN ARKA KOLTU?UNA
OTURMU?.BEN YANIMDAK? BO? KOLTU?U GÖSTEREREK MEHMET DAYI GEL BURAYA OTUR
D?YORUM,YOK HÜSEY?N BURASI DAHA RAHAT D?YE CEVAP VER?YOR.Köye yakla?maya
ba?lay?nca muavin Gageyin Mehmet yol paralar?n? toplamaya ba?l?yor,s?ra
bana gelince Mehmet day?n?n yol paras?n? da buradan al
diyorum,,?a??r?yor,.Mehmet day? ya s?ra gelince seninki
verildi,?a??r?yor,kim verdi?r?zan?n o?lu Hüseyin verdi.Gözlerindeki
?a?k?nl??? ve mutlulu?u görüyorum.Önemsenmi? olmak,birilerinin basitte
olsa kendisi için bir ?ey yapmas? kendisini çok mutlu etmi?ti. Yolculuk
bitip köye vard???m?zda müteaddit defalar te?ekkür ediyor mahçup
oluyorum.Ayn? gün babamla kar??la??yor ve babama sar?larak,R?za bugün ne
oldu biliyormusun?Ne oldu Mehmet day? hay?rd?r?Bugün senin o?lan benim
yol param? verdi,Babam ne olacak Mehmet day? o da senin bir evlad?n
say?l?r.O gün her kar??la?t??? ki?iye bu an? anlat?yor çok mutlu.
SONUÇ,insanlara din,?rk,mezhep ayr?m? yapmadan sadece ?NSAN olarak
bakt???n?z zaman onlar için yapaca??n?z küçük bir ?ey mutlu olmalar? için
yeterlidir.NUR ?ÇER?S?NDE YAT MEHMET DAYI.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright