Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Kafes denilince akl?m?za genelde,özgürlükten mahrum b?rakma,hapsetme gelir.Farkl? ?ekillerde kafes;
Hayvanlar için aral?kl? tel,metal veya a?aç çubuklardan yap?lm?? ta??nabilir bölme,
Cami ve tekke gibi yerlerde kad?nlara ayr?lan bölüm ,Pencerelere tak?lan siper,hapishane,
Osmanl?da tahta ç?kmas? muhtemel ?ehsadelerin muhaf?zlar taraf?ndan sürekli olarak ev hapsinde tutulduklar? yer  ?eklinde tan?mlanmaktad?r.
    Benim dikkatimi ise her zaman mezarl?klardaki kafesler çekmi?tir.Etraf? çevrili ve korunakl? olan  mezarl?klarda etraf? metal çubuklarla çevrilmi? ve birde kilit vurulmu?  mezarlar dikkat çekicidir.Ölmü? ve hakk?n rahmetine kavu?mu? insan?n mezar?n? metal çubuklarla hapsetmenin mant??? nedir.
    ??in temeline indi?imizde insanlar? bu davran??a iten iki neden görürüz.Birincisi güncel hayattaki üstünlük farkl?l???n? mezarl?klarda da gösterme,ikinci neden ise sa? iken aray?p sorulmayan,de?er verilmeyen,ihtiyaç duyulduklar?nda yanlar?nda olunmayan,ilgi ve sevgi gösterilmeyerek yaln?zl??a itilen insanlar? yak?nlar?n?n  bu eksikliklerini mezar? kafes haline getirerek  vicdanlar?n? rahatlatma davran???d?r.
Oysa sa? iken de?erini bilmedi?iniz, ihtiyaç duyduklar?nda yanlar?nda olmad???n?z,sevgi ve ilgiyi mahrum etti?iniz bir insan?n mezar?n?  alt?n kafes içine dahi alsan?z yapt???n?z ?ey o insan? mezarl?kta dahi yaln?zl??a hapsetmi? olmaktan ileri gitmez.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yazarlarımız


IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright