Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

  Günümüzde insanl???n kaybetti?i en büyük de?er olan"UBUNTU" Afrika kabileleri aras?nda"BEN B?Z OLDU?UMUZ ?Ç?N BEN?M" anlam?na gelmektedir.
  Avrupal? Antropoloklardan biri k?ta Afrikas?nda ara?t?rma yaparken,çocuklar? etraf?na toplar ve uzak bir mesafede bir a?ac?n dibine çocuklar?n dikkatini çekecek bir ödül b?rak?r.Çocuklara dönerek O a?ac?n yan?na kim önce var?rsa ödül onun olacakt?r der ve yar??? ba?lat?r.Fakat hiç beklemedi?i bir ?ey olur. Çocuklar birbirleriyle yar??arak ödüle do?ru ko?mak yerine,el ele tutu?arak ödülün oldu?u a?aca do?ru güle oynaya ko?maya ba?lam??lard?r.


Sömürgeci Avrupan?n Antropolo?u ?a?k?n bir ?ekilde niçin böyle bi?ey yapt?n?z diye sorar.Çocuklar cevap verir "UBUNTU"Antropolok sorar "ubuntu"nedir ? diye.Çocuklar di?erleri mutsuz iken birimiz mutlu ?ekilde o ödülü tek ba??na nas?l yeriz diye aç?klarlar "UBUNTU"yu.Ben biz oldu?umuz için benim anlam?na gelirmi? ubuntu.


  ?nsanlar?n kabile ya?ant?s?ndan yerle?ik hayata geçi?iyle birlikte üretim ve tüketim ili?kilerindeki de?i?iklik"UBUNTU"denilen bu de?erin kaybolmas?na neden olmu?tur.Art?k biz yerine ben, bizim ç?karlar?m?z yerine benim ç?karlar?m, bizim mutlulu?umuz yerine benim mutlulu?um gelmi?tir.?nsanlar, ülkeler aras?ndaki anla?mazl?klar?n, sorunlar?n temel nedeni de bu de?erin kaybedilmi? olmas?d?r.
  Sonuç olarak mutlu olmak istiyorsan? insanl???n kabile ya?ant?s? döneminde oldu?u gibi payla?may? bilmeyi ve di?er insanlar?n mutlulu?u için çaba sarfetmelisiniz.Aksi taktirde mutlulu?u bencillikte ve ba?ka insanlar?n mutsuzlu?unda ararsan?z ,sonuçta mutsuz olan yine sizler olacaks?n?z.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# KEVSER 06-07-2012 10:16
Hocam yazınız çok güzel. Çok iyi ifade edilmiş. Kaleminize sağlık.

sevgiyle kalın.
 
 
# HAksoy 06-07-2012 10:33
Teşekkürler Sevgili Kevser,günümüzd e unutmaya başladığımız güzel değerlerimizden birini hatırlatmaya çalıştım.Malaty adan sevgiler.
 
 
# hasanaksoy 07-07-2012 21:41
Sevgili Hüseyin;

Değiş ik konularda, can alıcı noktaları yakalayarak, damıtılmış sözcüklerle yazıya döküp bizlerle paylaştığın için teşekkürler..

Hasan Aksoy
 
 
# HAksoy 08-07-2012 17:37
Abi aranıza katılmakla doğru bir karar verdiğim kanaatindeyim. Yeni konularla sizlerle birlikte olacağım. Malatyadan sevgiler.
 
 
# Mehmet Karaaslan 09-07-2012 12:14
sevgili Hüseyin hocam. kalemine ve sevgine sağlık. anlattığın hikaye ve dikkat çektiğin konu hepimizin yüreğinde olan fakat uygulamada sınıfta kaldığımız konular,maalese f. aslına bakarsan \"modern\" ubuntu diyebileceğimiz ve işçi sınıfının yarattığı sosyal sigorta kurumudur. kazancına ve aile nüfusuna bakmaksızın her sigortalı tüm sosyal ve sağlık haklarından eşit olarak yararlanır(dı). hem de birbirini hiç tanımadan ve ırk,cins vb ayırımı yapmadan. maalesef sahip çıkamadık ve bozulmaya başladı. sömürgeci avrupa ve amerika bu \"modern ubuntu\"ya da var gücüyle saldırıyor, yok etmeye çalışıyor.
 
 
# HAksoy 09-07-2012 18:31
Mehmet Bey emperyalizm ve sömürgeciligin birncil hedefi PAYLAŞMA DUYGUSUNU YOK EDEREK biz kavramı yerine ben kavramını yerleştirerek ,insanların birlikte hareket etmelerinin önünü kesmektir.SENDİ KALAR VE SOSYAL SİĞORTA KURUMUNA YÖNELİK SALDIRILARIN ARKASINDA DA BUDÜŞÜNCE VARDIR.
 
 
# Hakan Dinçer 20-09-2012 14:22
Elinize sağlık Afrikadaki ubuntuyu anlatırken toplumumuzdaki bozuntuyu da gayet güzel kıyaslattınız bize
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
İsmet Avşar

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright