Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Bir ba?ka kimseyle ayn? köyden, kasabadan yada kentten olan kimse, memleketli anlam?na gelen hem?eri kelimesi Türkiye gibi ülkelerde ilk insan il?kilerinde ve ileti?iminde en belirgin unsurlardan biridir

 

 Askerde, yabanc? bir ?ehirde, yabanc? bir ülkede,herhalli gurbette kar??la?t???m?z insanlarla ilk ileti?imde sordu?umuz ilk soru nerelisin hem?erim? Kar?? taraf?n verece?i cevaba göre e?er ayn? kentten isek vay hem?eriymi?iz, ayn? kasaba ve ilçeden isek birazdaha samimi bi ?ekilde vay topra??m diye dü?ünmeden kar??daki ki?iye sar?larak tavr?m?z? gösteririz. Bunu yaparken kar??daki ki?i h?rl?m?, h?rs?zm?, ahlakl?m?, ahlaks?zm? hiç akl?m?za gelmez.

  Anadolunun de?i?ik köy ve kasabalar?ndan farkl? ülkelere ve büyük kentlere göç eden insanlar?m?z?n göç ettikleri yerlerde ilk ileti?im kurdu?u insanlar hem?erileri olur. Onlar?n bulundu?u mahalleye yerle?ir,orada hem?erileri kendisine i? bulmada yard?mc? olur, insanlar köy, kasaba, ilçe ve a?iret dernek ve yard?mla?ma kurulu?lar? arac?l??? ile birbirlerine kenetlenerek fark?nda olmadan büyük ?ehirlerde yeni köyler yarat?l?r.?leti?im halinde olunan kitle de?i?medi?i için giyim, ku?am ve ekonomik ko?ullarda degi?iklik olsa da dü?ünce yap?s? ve dünyaya bak??ta büyük ço?unlukta fazla bir de?i?im olmaz.

  Hem?erilik ili?kileri ekonomik ili?kilerde de birinci derecede rol oynar. Bu duyguyu de?erlendirenler bunu ekonomik kazanca çevirir. Büyük ?ehirlerde i?yeri tabelalar?na Malatyal?lar f?r?n, Giresunlular k?rathanesi gibi ?ehre yeni gelen insanlar? hem?eriçilik duygusuyla kedisine çeken isimler olarak konmas? tesadüf de?ildir.

 Sonuç olarak de?i?meyen feodal ili?kiler kente uyum sa?layamayan yar? köylü, yar? kentli KENT KÖYLÜ denilen yeni bir toplumsal s?n?f?n olu?mas?na neden olmaktad?r. Ne zaman ki birbirini tan?mayan iki insan birbirleriyle kar??la?t?klar?nda birbirlerine sorduklar? ilk soru nerelisin hem?erim olmad??? zaman, Türkiye geli?mi? ülkelerin aras?nda yerini alm??t?r demektir.

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# admin 20-06-2012 09:31
çok ilginç, bu yönden hiç düşünmemiştim.. . :dry:

Teşekkürler.
 
 
# hasanaksoy 28-06-2012 01:13
Sevgili Hüseyin;

Yurdu ndan, yuvasından kopmak zorunda kalan insanlar, hele de büyük şehirlerin o canavar dünyasının içine düşmüşse, bir dostu,bir tanıdığı arıyor. Dilinden anlayacak, halinden anlayacak birine sırtını yaslamak istiyor insan.
Hani bir çiçeği ektiğinde verdiğin can suyu vardır ya, onu toprağa, hayata bağlayan, işte büyükşehirlerde hemşeri de böyle birşey..

Yeni yazılarında görüşmek üzere..
 
 
# HAksoy 28-06-2012 17:58
Abi ,hemşericilik duygusu yeni alanlara uyum sağlamada mutlaka önemli,fakat hemşeri de olsa insan ilşkilerinde insanların seçiçi davranması gerektiği kanaatindeyim.
 
 
# ismet 08-07-2012 01:29
Çok güzel bir tespit yapmışsınız.Anc ak güvensizlik ortamında yetişmiş insanlar ötekileştirilme korkusu yaşayan kişiler kendilerini güçlü veya güvende hissetmek için çevresindeki kişilerle ortak payda arayışı içine girerek böyle bir yola başvururlar eğer böyle bir yola baş vurulmuyorsa o ülke her yönüyle gelişmiş, insanlarına yaşamda ve sunulan imkanlarda eşit mesafede olan bir ülkedir. Bunun dışında kendisini yetersiz hissedip ayrıcalık arayışı içindeki insanların başvurduğu bir yol olarak görüyorum. Bunlarda çıkarcı diyoruz ve ilişkileri kısa sürelidir.
Tesp itinizde de belirttiğiniz gibi bu bağlantıyı kullanan kişilerin yetiştiği ortam hakkında ipucu vermektedir.

g ülmece ile bitirmek istiyorum \"Biri diğerine soruyor Nerelisin diğeri cevap veriyor Suriyelim diğeri pat soruyu yapıştırıyor İÇİNDENMİ?
Teşe kkürler
 
 
# HAksoy 09-07-2012 00:15
İsmet Bey yorumun için teşekkür ederim.Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde insanların kendi kendilerine yeterli olup ,birey olarak kendilerini ifade etmeleri biraz daha zaman alacak sanırım.Aranıza yeni katılan biri olarak sizinde öğretici özellikte yazılarınızın devamını diliyorum.Malat yadan sevgiler.
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hakan Dinçer

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright