Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

“SAKLI HAYATLAR”

 

 

Konusu : Uzun y?llard?r bir "sakl? hayatlar" ülkesi olan Anadolu... 1980’de Çorum olaylar? yüzünden ?stanbul’a göçen Zeynep Han?m küçük k?z? Gürcan’la birlikte büyük k?z? Nergis’in evine yerle?ir. Üst katta milliyetçi, muhafazakâr bir baba, üniversiteyi yeni bitirmi?, sol dü?ünceye sempati duydu?unu bilmedi?i o?luyla oturmaktad?r.

Anadolu’dan iki k?z?yla gelmi? bir kad?n? apartman sakinleri Anadolu usulü ba??rlar?na basar, ancak alt katta oturan k?z ile üst kattaki o?lan birbirine â??k olunca sakl? kimlikler ortaya ç?kmaya ba?lar.

Film bu topraklarda ya?ayan, ya?at?lan ayr?mc?l??? Alevi toplumunun ezilmi?li?i ve sakl? hayat? üzerinden ortaya koymaya çal???yor.

 

Çekimleri aral?k ba??nda biten ve 11 Mart’ ta vizyona giren filmimiz,

Bu topraklarda ya?ayan, ya?at?lan ayr?mc?l??? ortaya koymay?; önyarg?lar?n yol açt??? bir trajediyi, a?k?n ve masumiyetin aynas?nda sorgulatmay?; bütün ezilen ve saklanan kimliklerin öyküsünüAleviler özelinde anlatmay? amaçl?yor.

“E?er “öteki” iseniz, inkar edilmi?lerdenseniz, kimli?inizi saklayarak ya?amak zorundas?n?z. Ancak egemen kimli?e görünü?te de olsa uyum sa?lay?p, kimli?inizi ortaya koymad???n?z sürece “huzurlu” ya?ayabilirsiniz”..

 

Ancak fragman?na bakt???n?zda tabiî ki sizi etkileyen ?eyler var ancak film tamamen bir hayal k?r?kl??? . Kötü an?lan tarihimize ???k tutacak bir film dü?üncesiyle seyrettim. Ancak büyük bir hayal k?r?kl???na u?rad?m. Tamamen politik oldu?u dü?üncesindeyim ve sizlerle payla?mak istedim.

 

?lk tepkim böylesine konusu olan bir filmin neden bu kadar k?s?tl? sinemalarda vizyona girmesi idi. Bu kadar saçma sapan filmler gi?e rekorlar? k?rarken neden böylesine ya?anm??lar? anlatan bir filmin say?l? yerlerde vizyona girmesi tuhaf?ma gitmi?ti. Ama ?imdi anl?yorum ki (seyrettikten sonra ) seyretmemekte insanlar hakl?yd?. Çünkü o tarihlerden bu tarihlere kadar de?i?en hiçbir ?ey olmam??t?. Hala ayn? hurafeler devam etmekteydi. Filmi seyrederken insanlar?n tepkilerini seyrettim, herkes yuh dercesine seyretti. Neden ?a??rd? ki insanlar bunlar? zaten biliyorduk  , ve hiçbir zaman yenemedi?imiz ve hala saklayabildi?imiz sakl? hayat?m?zda de?i?en bir ?ey yoktu çünkü. Sonra konunun Alevilerin dram? Sünnilerin Trajedisi diye ç?kmas? , oysaki film sadece mezhep çat??mas?ndan ortaya ç?kan bir a?k hikayesinden ibaret. Dü?ünebiliyor musunuz semah dönülürken filmin jenerik müzi?i devreye giriyor.

 

Fazlas?yla bir çok ?ey anlat?labilir bu konu ile ilgili ancak bir kez daha sormak isterim  biz aleviler hala Sakl?’ m?y?z……

 

 

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# hüseyindincer 28-03-2011 23:18
Merhaba Kevser,
Yazılar ını beğenerek okuyorum. Değişik konuları işlemen daha da güzel.Filmi ilk fırsatta izleyeceğim. Filmin mesajından memnun olmamışsın ama böyle bir ayrımın olduğunun filmle yansıtılması da bir ilerleme değil midir?
İşyerler imizde, kurumumuzda huzurumuz kaçmasın, işimizden olmayalım ya da müşteri kaybetmeyelim diye hala kendimizi saklamıyor muyuz ya da saklamaya mecbur bırakılmıyor muyuz?
 
 
# KEVSER 29-03-2011 09:23
Sevgili Hüseyin,

Söylediklerin e katılıyorum, ancak artık bişeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorum. İzleme imkanın olursa mutlaka izle , gösterimden kalkmadıysa tabiki.. Düşüncelerini paylaştığın için teşekkür ederim.

Sevgiy le kal,
 
 
# HAksoy 31-03-2011 09:56
Sevgili Kevser bir ülkede insanlar için en zor durum insanların düşünce veya inançlarından dolayı kendilerini saklama ihtiyacı duyarak yaşamaya çalışmasıdır.Bi zlerde yıllarca aynı sıkıntılı süreci kendimizi saklayarak yaşadık.Günümüz de kısmen önyarğılar devam etsede örgütlü hareket etmenin gücüyle kendimizi biraz daha rahat ifade ediyoruz.EGEMEN ANLAYIŞIN BİZLERE YÖNELİK AYRIMCI POLİTİKASI devam etsede bizler örğütlü bir şekilde doğru,güzelve evrensel olan değerlerimizi .yaşamalıyızyaş atmalıyız.Malat yadan İstanbula sevgiler.
 

Yazarlarımız


IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright