Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok


“Daima iyiyi güzeli, do?ruyu ö?renebilmek için okuyunuz ve okutunuz”.

“Kad?nlar? okumayan milletler yükselemez”.

“Kad?nlar? okutunuz”.
HACI BEKTA?I VEL?Türkan Saylan an?s?na;

Karmakar???k duygular içeresindeyim. Kelimeleri nas?l bir araya getirece?imi bilemiyorum. Gurur ve üzüntüyü bir arada ya??yorum.

Gurur duyuyorum ; Cumhuriyetine sahip ç?kan sizin gibi Atatürk kad?nlar?n?n varl???n? bildi?im için. Bütün ömrünün her zerresini ça?da? ya?am? desteklemeye , Laik Cumhuriyetinin ça?da? medeniyetler seviyesine ula?mas?na , en büyük etken olan k?zlar?n iyi bir e?itim almas?na , ya?amlar?na ve geleceklerine sahip ç?kmaya adam??t?r.

Bunun için gecesini gündüzüne katan onlar?n okumas? için maddi ve manevi hiç bir fedakarl?ktan kaç?nmayan gönlü geni? yüre?i sevgi dolu Türkan Saylan’ lar?n bu ülkede daha da ço?almas? bu bayra?? çok daha ilerilere ta??mas? öncelikli hedef olmal?d?r. Atatürk ve Cumhuriyet kad?nlar?n?n Laik yasalar kar??s?nda e?it insanca ya?ama ve e?itim hakk?n?n ülkemizin en ücra kö?esindeki çocuklar?m?za kadar ula?t?r?lmas?nda çok büyük rol oynam??t?r.

Üzüntü duyuyorum; Atatürk’ çü ça?da? kad?n? kaybetti?imiz için. Onun yeti?tirdi?i gencecik fidanlar? görünce üzüntümüz biraz daha hafifliyor. Türkan Saylan gibi Cumhuriyet kad?nlar?n?n bizlere verdi?i ho? görü, sevgi ve ülkemizin daha ileri seviyelere ula?mas?n? sa?layacak olan kad?nlar?m?z?n bu olguya sahip ç?kmas? üzüntümüzü hafifletiyor. Bizler onun miras?na sahip ç?karak Atatürk Türkiye’ sinde hür insanlar olarak ya?amaya ve k?zlar?m?z? e?iterek ça?da? türk kad?n?n? daha kat?l?mc? bir birey olmaya te?vik edece?iz.

Ülkemizin ça?da? medeniyetler seviyesine ula?mas? kad?nlar?m?z?n ça?da? e?itim ve dünya görü?üne sahip olmas? ile ba?lant?l?d?r. K?zlar?m?za okuma imkan? sa?lad???n?z için size minnettar?z.

Gözünüz arkada kalmas?n yeti?tirdi?iniz “KARDELENLER?N?Z” ve bizler ATATÜRK’ ün kurdu?u Laik Türk Cumhuriyetine sahip ç?kaca??z. Sizi tan?d???m için kendimi çok ?ansl? hissediyor ve gurur duyuyorum.

LA?K TÜRK M?LLET?N?N BA?I SA?OLSUN.

Sayg?lar?mla,

Kevser AYDIN


** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# cevat 20-05-2009 11:42
Çok güzel 3 sözle başlamışsın yazına. Bu sözler yüzyıllar önceden söylenmemişmiyd i. Daha ozamandan kadının ve okumanın değerini bilen ileri görüşlü insanlar, dervişler bize yol göstermek için ellerinden geleni yapmışlardır. Neyazzıkki toplum olarak aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bu 2 önemli olgunun değerini bir türlü anlayamadık. Bu yorumu okuyan değerli dostlar diyeceklerki biz biliyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da değerlerimize sahip çıkıp onu yüceltmeye çalışıyoruz. Evet bende sahip çıkıyorum, bizde sahip çıkıyoruz. Peki ya sahip çıkmayanlar. Onlar nerdeler? onlar bu ülkenin karış karış her yerindeler. Sayıları gün geçtikçe azalacağı yerde karınca sürüsü gibi çoğalmaktadır. Onlar değilmiydi töre için katliam gerçekleştiren, onlar değilmiydi kızlarını diri diri toprağa gömen, onlar değilmiydi Sivas\'ta canlarımızı diri diri yakan evet onlardı. Bu değerlere sahip çıkan bizlerden sayıca okadar fazlalarki bugün hiçbirşeyden çekinmeden her istediklerini yapmaktadırlar. Onlara karşı direnen, tek derdi çağdaş Türk Kadınının onların karşısında korkusuzca ayakta dimdik durmasını sağlamak olan, çok saygı değer bir ablamızı, kardeşimizi ve annemizi yitirmiş bulunmaktayız. Şundan şüphemiz yokki onun aşıladğı değerlere sahip çıkacak binlerce genç kızı onun bıraktığı bayrağı alıp hedefine doğru koşar adımlarla götürecektir.

Bu yazıyı yazarak bizlere duygu ve düşüncelerimizi aktarmayı sağladığın için sana teşekkürü bir borç biliyoruz. Diline, yüreğine sağlık. Sevgiyle kal.

Cevat AYDIN
 
 
# İsmet AVŞAR 20-05-2009 16:10
Meraba güncel bir konuyu çok güzel işlemişsin kalemine sağlık.
Nice insanlarımız değerlerimiz zaman içinde yok olup gittiler kiminin ardından türkü yaktık söyledik kiminin ardından makaleler yazdık kimi öldükten sonra kitaplarını alıp kitaplığımıza koyduk(okumadan ) Ama bizden sonrakilere ne kadar anlatabildik?
b u konuda yazarak Birşey yapmış olmandan dolayı kutluyorum.
İsm et AVŞAR
 
 
# KEVSER 20-05-2009 21:53
İsmet Abi,

Yorumun için teşekkür ediyorum.Hiç bir şey için geç kalınmış değildir.Zamanı n ne getireceğini ve bizleri neleri beklediğini bilme şansımız yoktur, geleceğimizi şekillendirme şansına sahibiz.Yeterki yarının mutlu dünyalarına hep birlikte inanalım.
 
 
# Hakan Dinçer 21-05-2009 04:03
sevgili kevser,
her insan bir dünyadır derler ya ,, Türkan Saylan bence bu tanımı doldurabilen ender insanlardan biriydi. Atatürk ün yıllar evvel ekmiş olduğu tohumların hasadının yapılacağı gün geldiğinde,devr im tarlasını kara çalılar kaplamıştı. Tarlayı terk edip bırakmak mümkündü ama çalılar arasından elini sokup yara bere içinde hasat yapan zihniyet olarak düşünüyorum Türkan Saylan ı . Bir çok Profesör ü bu gün Etiler de muayenehane açıp zengin kişilere hizmet sunarak zenginleşme hayalıni gerçekleştirirk en görüyor ve Türkan Saylan a bakıp üzülüyorum.
Ancak O bize zenginliğin para olmadığını pozitif insani amaçlar edinmenin gerçek zenginlik olduğunu öğretti sürdüğü yaşamla.
Anadolu nun adı sanı bilinmedik en ücra köşelerinde cüzzam başta olmak üzere bir çok hastalığı iyileştirme çabasında olan bir hekimdir aynı zamanda Türkan Saylan.Bu gün şarka gitmemek için bir sürü torpil yaptıran memurları görüp düşünmeden edemiyorum.
Son dönemlerinde onu Atatürk devrimlerini savunduğu için Ergenekon ucubesiyle yargılamaya çalışan zihniyet cenazesine bir çiçek dahi göndermemiştir. Gerçi bazı kişilikler vardır ki onlardan methiye almak sizi kendiniz hakkında şüpheye düşürebilir.Bun u düşününce iyi ki onlardan çiçek gelmemiş bir başsağlığını bile çok görmüşler diyemeden edemiyorum.
Türkan Saylan yaptıklarıyla dünyayı güzelliğin kurtaracağını bunu yaratmanın yolunun da eğitime adanmış bir ömür olduğunu bize öğretti.
Böyle bir yazıyla böylesine güzel bir insanı köşene taşıdığın ve bizlerle onun hakkındaki fikirlerini paylaştığın için teşekkürler
 
 
# KEVSER 21-05-2009 08:17
Sevgili Hakan,

Türkiye\' de o kadar çok Türkan Saylan\' lar var ki. Ancak sahip çıkmasını bilemiyoruz. İsmet Abi\' nin de dediği gibi nedense değerlerimizi kaybettikten sonra hatırlıyor ve bişeyler yapmaya çalışıyoruz. Türkan Saylan benim çok takdir ettiğim saygı duyduğum tanımaktan çok mutlu olduğum bir çağdaş türk kadını idi.

Eğer bana sende bişeyler yaz demeseydin bugün belkide bu köşede bunları paylaşmıyor olacaktım. Aranızda bulunduğum için ve yazı yazmam konusunda ben teşvik ettiğin için sana tekrar teşekkür ederim.
 
 
# hasanaksoy 23-05-2009 00:22
Düşün ki;
Yıllardır kanserle uğraşan biri.. Ölüm kapıyı çaldı, çalacak.. Ama aydınlanma için mücadelesini devam ettiriyor.. Ölüme ve hayata meydan okuyarak.. Ve o halde ki bir insanın güzelliğini yansıtıyordu; makyaj yapıyordu örneğin.. Solgun yanaklarını belki gül rengine boyuyordu. Var ettiği güzelliklerin resmini yapıyordu kendi yüzüne..

Türka n Hoca\'yı anlatan yazın bana bunları düşündürdü.

Ha san
 
 
# KEVSER 23-05-2009 09:34
Hasan Abi,

(Nietzsche) \' nin şiirinden bir bölümle sana yorumun için teşekkür etmek istiyorum.

Sevgilerimle,

Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin.
Sev ilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin.
Uçm ayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin.
Kor karak yaşıyorsan, yalnızca hayatı seyredersin.

* İllet bir hastalıkta olsa herşeye rağmen hayat mücadele etmeye değer.
 
 
# Hakan Dinçer 23-05-2009 17:36
sevgili kevser
senin gelmen bizlere de ayrı bir keyif verdi.Susturulm uş özgüveni sarsılmış,beyni ne düşünmesin diye örtü çekilmiş kadınları gözümüz görmekte iken senin gibi aydın çağdaş ve entellektüel bir türk kadını imgesinin de aramızda olduğunu hissettmek bizlere farklı bir mutluluk verdi.Kültürümü zün kadına verdiği önemin aile içindeki değerin de köşene yansımasıdır ayrıca bu söylemlerin. Özgüven dolu ve özgün yeni yazılarını büyük bir merak ve heyecan içinde bekliyorum.
 
 
# KEVSER 25-05-2009 14:27
Sevgili Hakan,

Bu sitede herkesin çok duyarlı ve başarılı olduğunu düşünüyorum. İlk yazımda Hasan Abi’ nin yaptığı “Bıyıklıların arasına hoş geldin” yorumunda (her ne kadar bir espri olsada ) aslında biraz tedirgin olmuştum. Ancak anladım ki bu sitede banada yer var. Göstermiş olduğunuz ilgiden ve yapmış olduğunuz yorumlardan dolayı tüm sitedeki dostlara ve köşe yazarlarına, senin vesilen ile bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sevgilerimle,

Kevser
 

Yazarlarımız


IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Kevser Aydın

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright