Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yok

Türküler Hepsi Ayr? Bir Sevda

??te bir sevda örne?i ,

Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan
(Arguvan Türküsü)


Bu benim ilk yaz?m . Neden bir türkü hikayesi ile ba?lad?m diye herkes merak ediyordur. Türkülerimiz ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz teorisiyle yola ç?kt?m. Gerçek ya?anm??lar oldu?u için yazmak istedim. ?çinde hep bizden birileri oldu?u için saf ve temiz oldu?undan. Ayr?ca Sevgili Hakan Dinçer’ e kö?enizde yaz? yazmam için beni te?vik etti?inden dolay? te?ekküretmek istiyorum.

Hikayesine gelince ;


Sar? Çiçek yaylas?nda geçiyor hikayemiz. Sar? Çiçek yaylas?n? ben bilmem çünkü ben Sivas’l?y?m .

Hikayemizde geçen mekan Sar? Çiçek Yaylas? ama asl? itibari ile bu bir Arguvan türküsü.

Hikayenin ba?lang?c? Birinci Dünya Sava?? y?llar? Ermenilerin Do?u ve Orta Anadolu'dan Suriye'ye sürüldü?ü y?llara rast gelmekte. ??te bu tehcire köylerimizden ve baska yörelerden kat?lan gençlerin baz?lar?, yanlar?nda Ermeni genç k?zlarla dönerler köylerine. Bir k?sm? bunlarla evlenirken, bir k?sm? da ikinci e? olarak kuma getirir birinci e?lerinin üzerine. Hikayenin tam can al?c? yeri buras?d?r.


Köylerden bir o?lan, ikinci e?i olarak, kaç?rd??? bir Ermeni k?zla evlenmeye karar verir. Verir vermesine, ama ailesi ve çevresi bu duruma pek iyi bakmaz. Neyse, y?llar sonra biri Ermeni e?inden olmak üzere, iki erkek çocu?u dünyaya gelir adam?n. Yaln?z, bir evlat di?eri kadar önem ta??maz çocu?un ailesi için. Çünkü, Ermeni gelinden dünyaya gelmesi, d??lanmas?na ve hor görülmesine neden olur. Ne annesi, ne çocu?u mutlu bir hayat ya?ayabilir o ailenin içinde. Y?llar y?llar? kovalad?ktan sonra, iki o?lan da büyür evlenecek ya?a gelir. ??in ilginç yan? da burada ba?lar. ?ki o?lan ayn? k?za vurulur, ama k?z?m?z?n gönlü Ermeni olandan yana çarpar. Yaylada, köyde her yerde kaçamak da olsa bulu?urlar. O?lan annesine, annesi babas?na aç?lsa da, aile meclisi k?z?n di?er o?lanla evlenilmesine çoktan karar vermi?tir bile. Yaylaya ç?k?lm?s ve dü?ün günü belirlenmi?tir art?k. K?z?m?z biriyle haber uçurur sevdi?i yarine "ya gel beni kaç?r, ya da vur öldür, ama yar etme ba?kalar?na" diye.

Genç o?lan, yaylada dügünü basar, sevdi?i k?z? kaç?r?r, ama bir derede köprünün ba??nda s?k??t?r?l?rlar ikisini. O?lan çaresizlikten k?z? vurmak zorunda kal?r. Daha kendini bile öldüremeden linç edilerek öldürülür iki ailenin fertleri taraf?ndan. Bu olay?n üstü örtülmek istendi?inden her ikisinin de cesetleri dereye at?l?r.Böyle bir hikayedir yayladan gel kömür gözlüm. Ve üstü örtülmeyecek bir olay?n türküsüdür. ?imdi çok sayg? duydu?um ve sesini çok be?endi?im Say?n Muharrem Temiz’ den dinlemek ise bir ayr?cal?k.

Tüm Arguvan ve ?sa Köyüne Sevgilerimle,Gelin Oldun Garabelin Eline
Yedi Bayram G?na Yakma Eline
Gurban Olam Senin Gibi Geline
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan

Senin Baban Kar?? Köyün Hocas?
Çok Pe?ime Dü?tü Genci Kocas?
Bana Derler ?u Kötünün Kocas?
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan

Ne Kadar Methetsem O Kadar Güzel
Top Bürür Saç?n? Gözünü Sürür
Muskalar Yazd?ram De?mesin Nazar
Yayladan Gel Kömür Gözlüm Yayladan


’Türkünün hikayesi internet üzerinden bir al?nt?d?r’

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# admin 22-04-2009 11:32
sitemizde köşe yazarlar arasına katıldığınızdan dolayı teşekkür eder, böyle güzel yazılarınızın devamını dilerim.

Köylü lerimiz ve üyelerimiz böylece bir değerli yazara daha ulaşmıştır.

Te krardan Hoşgeldininiz!

Sevgi ve saygılarla.
 
 
# KEVSER 22-04-2009 11:45
Bende aranızda olmaktan dolayı mutluyum, ve tekrar hoşbulduk.

Sevgilerimle,
 
 
# cevat 22-04-2009 12:46
ilk köşe yazının bu kadar etkileyici ve akıcı olamasından dolayı seni tebrik ediyorum. köşe yazarlığı kolay iş değil ama sen öyle etkileyici bir yerden duyguyu yakalayıp kaleme almışsınki okurken bizleri alıp bir yerlere götürdü. bu türkü aslında birçok insanın bildiği söylediği fakat bu ilginç öyküsünü bilmediği bir türküdür. bu yazın sayesinde bizler ölmümsüz bir eserin bizi neden bukadar derinden etkilediğini öğrenmiş bulunmaktayız. böyle bir yazı için yüreğine sağlık. Cevat AYDIN.
 
 
# KEVSER 22-04-2009 13:00
Sevgili Cevat\' ın yorumuna cevap yazmadan kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Rahmetli Hafit Ali\' nin oğlu Vahap Aydın\' nın gelini ,Hüseyin Aydın\' nın eşiyim. Bu durumda Cevatcım benim kaynım oluyor. Şimdi yorumuna gelince aslında bütün ilham kaynağım sensin. Nedendir bilinmez Cevat günde 10 defa bu türküyü dinliyor. Bu yüzden bende bu türküyle başlamak istedim. Yorumun için teşekkür ediyorum canım.

Sevgiyl e kal,
 
 
# Hakan Dinçer 22-04-2009 13:02
sevgili Kevser,
Çok severek dinlediğim bu türkünün hikayesini hiç bilmiyordum sayende öğrenmiş oldum. Gerçekten güzel bir anlatım diliyle duygu selini bizlerle paylaştın. Yazını çok beğendim. Halk kültürü bir çekirdektir. Bin yıl gömülü kalsa da bir gün uygun koşullar oluştuğunda hemen filiz verip bir kaç yıl içinde bir ağaç oluverir. Yaşamadan yaşatmak mümkün değildir. Hikayeni okurken o sevdayı yaşadığımızı hissettik.İçind eki halk türküleri sevdasını olgunlaştırıp yüreğimize aktardığın için teşekkürler.Yen i yazılarını bekliyorum eline yüreğine sağlık
 
 
# KEVSER 22-04-2009 13:35
Sevgili Hakan,

Öylesi bir özlemdirki bizdeki,kilomet reler girsede araya bir nebze hafifletemez bu özlemi.
türküle rimizde köyümüzün , vatanımızin kokusu vardır. Bir nebze bişeyler hissettirebildi ysem ne mutlu bana.

yorumun için yüreginize saglik ..
 
 
# bektasdincer 22-04-2009 19:30
Sevgili gelinim öncelikle sitenin zenginleşmesine katkından dolayı seni kutluyorum.Yazı n için bir damar vardı sen girmişsin başka damar bulursam yorum yazarım.Dayında n başarılar.
 
 
# KEVSER 23-04-2009 08:33
Sevgili Dayıcım,

Yorum un için teşekkür eder, ellerinizden öperim.
 
 
# sorog44 23-04-2009 09:57
KEVSER YENGE KALEMİNE VE YÜREGİNE SALIK YAZIN ÇOK GÜZEL OLMUŞ.HEYCANLA DEVAMINI BEKLİYORUM BAŞARILAR.
 
 
# KEVSER 23-04-2009 10:10
Fakir\'cim teşekkür ederim canım. Mutlaka devamı gelecek.

Görüş mek üzere...
 
 
# OZLEMAYDIN 27-04-2009 13:42
Canım benim,
İçinde bulunduğumuz siyasi ve toplumsal duruma baktığımda geleceğimiz için, çocuklarımız için endişeleniyorum . Onlar bizim gibi kültürlerinin içinde büyüyerek değerlerimizi öğrenmiyorlar.B üyük şehirlerde kültürlerinden uzak yaşarlarken okullarında da TARAFLI bir eğitim alıyorlar. İşte bu noktada türkülerimizin önemi bence çok büyük. Türkülerimiz bizim ortak değerimiz ve çocuklarımıza kültürümüzü anlatabileceğim iz en önemli araç. İşte bu nedenle bana göre seçmiş olduğun konu ve zamanlama çok doğru.
Bu arada Sivaslı\'sın ama biliyorum ki Arguvan türkülerini bizim kadar iyi biliyorsun ve seviyorsun. SEVGİLER.....
 
 
# KEVSER 27-04-2009 14:46
Canım çocuklarımız konusunda endişelenmekte seninle hemfikirim.Kült ürümüzü belki bizim kadar bilmiyorlar ama bizlerde öğretmek için çok çaba sarfettiğimizi sanmıyorum. Büyük şehirlerde yaşamaları bizim kültürümüzden uzak olmaları anlamınada gelmiyor.Türkül erimiz gerçekten onlara anlatabileceğim iz ortak değerimiz. Hani bir özdeyiş var \"türkü anlamak için türkü dinlemek lazım\" diye hangimiz evde çocuğumuzla türkü dinliyoruz ki ? Birazda kendimizi eleştirmemiz gerekiyor bu durumda.Hangi milletin bizim milletimiz gibi ileri düzeyde bir türkü kültürü var ki ? hiçbiri çünkü hiç bir millet bizim gibi halk ezgisine sahip değil.
Dediğin gibi , Sivas\' lıyım ama gerçekten Arguvan Türkülerini çok seviyorum.

Yor umun için teşekkür ederim canım.

Sevgiler,
 
 
# elcin 28-04-2009 12:32
sevgili yengecim yazını çok beğendim.Türkül erimizin hepsinin bir hikayesi vardır ama bizler sadece dinleriz içeriyini hiç araştırma gereyini duymayız bu türkününde etkileyici bir hikayesi varmış bundan sonra bu türküyüdinlemek beni daha çok etkileyecek sanırım.Devamın ı bekliyoruz başarılar. ALİ DİNÇER
 
 
# KEVSER 28-04-2009 13:25
Canım,

Bizler türkü dinlediğimizde hikayesini bile bilmeden ne kadar efkarlandığımız ı ailemize, toprağımıza, ne kadar özlem duyduğumuzu türkü dinleyerek hasret giderdiğimizi çok iyi biliyorum.
Sende bunlardan birisin. Türkü dinlediğinde elini bağrına nasıl vurduğunu ve arada 1100 km yol olsada köyünü nasıl özlediğini bilenlerdenim.

Bu türkülerin yolu açık olsun...

Türkü yle kal.
 
 
# hasanaksoy 28-04-2009 14:56
Sn. Kevser AYDIN;

Biz bıyıklıların arasına hoş geldiniz.
İnanı yorum ki siteye renk katacaksınız.

Size başarılar diliyorum.
Hasa n AKSOY
 
 
# KEVSER 28-04-2009 15:40
Affına sığınarak yorumuna cevap yazıyorum. Türkiye nüfus ortalamasına bakarsak gelecekte \"Bıyıklı Türk\" imajı genç nesil ile birlikte ortadan kalkacak.Dolayı sıyla Hasan Abi bıyıklı daha yaşlı görünüyorsun. Sitede resmini gördüğümde Hüseyin\' e(AYDIN)eminmis in Hasan Abi\' nin olduğuna diye sordum.Zaman çabuk geçiyor tahmin ediyorum 15 sene önce felan görmüştüm sizi. Tanımamamda gayet normal diye düşünüyorum.

A ranızda olmaktan dolayı mutluyum.

Hoşbulduk.
 
 
# İsmet AVŞAR 30-04-2009 07:45
Merhaba Kevser Hanım Hoş geldin aramıza
Senin katılımınla köşe dahada güzelleşti.Başa rılarının devamını diliyorum.
İsme t AVŞAR
 
 
# KEVSER 30-04-2009 08:43
İsmet Abi,

Teşekkür ederim.

Hoşbulduk.
 
 
# abdullah karaslan 30-04-2009 14:45
Böyle güzel bir konuyla başladığın için teşekkürler başarılar
 
 
# KEVSER 30-04-2009 15:14
Yorumunuz için teşekkür ederim.
 

Yazarlarımız


IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Mehmet Karaaslan
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
İsmet Avşar

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright