Giriş

Powered By Saaraan

Haber Listesi

Kayıt ol

IsakoyuBOOK

Yeni üyeler

 • ERENLER
 • asiduh
 • uzidunun
 • egabicy
 • itumy

Etkinklikler

Etkinlik yokBabam’ ? ço?unuz tan?rs?n?z diye dü?ünüyorum. Ahmet AV?AR ?saköylülerin deyimiyle KU?ULU Ahmet malatyada Ça?a AHMET.
?saköyünün Malatya ?ubesi, Her ne kadar Ku?u lu denilse de ?saköylülerle daha yak?n ili?ki içerisinde olan biriydi. Tabi isaköyünden hemen herkes ile çok yak?n ili?ki içerisinde olan babam? isaköylülerde art?k isaköylü olarak kabullenmi?lerdi. O dönemde ?saköylü çocuklardan babam? amcalar? oldu?unu sananlarda vard? isaköyü ile o kadar yak?nd?.
Çok az konu?ur espiri yap?nca herkes güler birtek kendisi gülmezdi. Buraya nereden geldik diyeceksiniz.
Anlatay?m. Sa?olsun Hakan Karde?imiz benim tar?m ve hayvanc?l?k konusunda hobi olarak yapt???m ara?t?rmalar?m? köylümüzle payla?mam? istiyor. Bundan mutlu olurum.Ancak ben tar?m ve hayvanc?l?k konusunda herhengi bir e?itim almad?m bu i?i yapabilirmiyim diye ara?t?rma yap?yorken birçok yerin kap?s?n? çal?p bilgi istedim ve gezerek incelemelerde bulundum.Yoksa Bu konuda herhangi bir e?itim veya özel yetene?im yok. Ara?t?rarak ula?t???m bu bilgileri sizlerle payla?mak beni mutlu eder.
Tabiki öncelikli olarak köyümüzde ziraat mühendisleri, Veteriner hekimler var bu konuda daha detayl? ve teknik bilgilere sahipler onlar?n ho?görüsünü bekleyerek ben olay?n sadece görsel yan?n? sizlerle payla?abilirim. Ayr?ca her ne yap?l?ra yap?ls?n yap?lan i?in i?letme gibi çal??mas? için organizasyon haz?rlamada daha verimli olurum.
Ba?lang?ç olarak ?u soruyu sormak istiyorum.
Bizim köylümüzün yapt??? i? nedir?
Hayvanc?l?k
Tarla tar?m?
Bahçecilik
Sebzecilik
Bunlardan hangisi köyümüzde ya?ayan insanlar?n i?i ?
Ben cevab? biliyorum. Hepsi.
“Bir koltukta iki karpuz ta??nmaz.” Diye bir atasözümüz var. Elbetteki bunlar?n hepsini köylümüz yapmak zorunda ancak birtanesini kendi i?i-mesle?i, kendisine gelir getiren gerçek i? olarak seçmeli, ve o konuda profösyönelce e?itim al?p tekni?in gerektirdi?i donan?mlar? kullanarak en yüksek getiriyi sa?layacak ortam? yaratarak pazar ihtiyaçlar?na göre ve tekni?ine uygun olarak yaps?n. Ancak bahçecilik yap?yorsa inekçilik yapmas?n m?? yaps?n ama gerçek gelir elde edece?i i? olarak belirlemesin. 2 tavuk beslesin 3 inek beslesin domates biberde eksin ama gerçek i?ini net olarak belirlesin.
O konuda uzmanla?s?n aksi taktirde hiç birinden bekledi?i kazanc? elde edemeyecektir.
Bu do?rultuda en güzel görsel kaynak televizyonda Toprak TV. Bu izlenilebilir Yayçep in e?itim CD leri al?n?p izlenilebilir.
Daha da önemlisi tüm toplumumuzun kanayan bir yaras? var “biz bunu yapamay?z”. “Biz bunu nas?l yapal?m”. Gibi geli?memizi engelleyici kavramlardan s?yr?l?p ben bunu nas?l yapar?m en do?rusu biz bunu nas?l yapar?z diyebilecek dü?ünceyi kabullenmemiz gerekiyor.
Gerisi kolay.

?imdi bununla Ku?ulu Ahmet in ne alakas? var diyeceksiniz.
Hakl?s?n?z bak?n anlatay?m.
Malum ba?ta söylemi?tim Ku?ulu Ahmet isaköyünün Malatya ?ubesi diye.
Köyden gelen yak?n akraba ve dostlar mutlaka bize u?rard?. Gelenin de eli bo? olmazd? yo?urt, süt, kömbe v.s
Bir seferinde Teslim emmim, ?smail emmim Malatya ya geldiklerinde bize yo?urt getirmi?ler her zaman oldu?u gibi bo? gelmemi?ler.
O zaman köyde elektirik yok buzdolab? yok. Babam teslim emmime dediki Yo?urdu getirip 1 hafta burada kal?p buzdolab?ndan so?uk so?uk yedikten sonra bitirip gidiyorsunuz bi daha yo?urt ta getirmeyin gelmeyinde. (Bu onlar?n aras?nda Karde? düzeyinde olan yak?nl???n sonucunda yap?lm?? bir ?akad?r.)
?imdi Mara? ta may?s ay?n?n sonunda Tar?m Hayvanc?l?k fuar? var. Ayr?ca çok modern hayvanc?l?k çiftlikleri var bunlar? gezip görmek için Mara? a köylülerimizden gelip görmelerinde yarar oldu?unu dü?ünüyorum.
Çok faydal? olaca??na inan?yorum.
Gerçi bahçecilik konusunda e?itim al?n?p Mara? a bahçe gezmeye gelindi bir ?ey yap?lmad? ama.
Köylülerimizden bu fuara ve modern çiftliklere gelip görmelerinde büyük yarar var hepinizi bekliyorum.
Hadi
HEYBELER?N?Z? ALIP GEL?N
?smet AV?AR
Sayg?lar.

** Yorum için üyelik şart -- Yorum yapmak istiyorsan siteye giriş yap.

Yorumlar   

 
# Hakan Dinçer 15-04-2009 16:38
sevgili ismet abi ,
beni mahçup etmek için var gücünle çalışıyorsun farkındayım. Anladım ki sizin ev cephanelik gibi bizim bir torba barutumuza ihtiyacın yok.Hatta sizde yoksa benden alın diyecek kadar da güzel bir yazı hazırlayarak ağzımın payını vermişsin.İşin şakası bir yana bu yazı bir parmak bal gibiydi umarım devamında da hayvancılık konusunda bizlere yeni bilgiler verir ve yolumuzu aydınlatırsın
 
 
# admin 15-04-2009 16:43
İsmet abi böyle köylülülerimiz için önemli konulara değindiğin için teşekkürler!

Yazdığın gibi artık bu zamanda araştırmak lazım, nasıl ve hangi yöntemle gelir daha fazlalaştırılır diye. Ne demişler \'bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp\'

Yeni yazılarını bekliyoruz.

Se vgilerle.
 
 
# hasanaksoy 28-04-2009 14:48
Sn. Avşar;
Öneriler iniz çok güzel. Ancak, yazınıza bir şiirimden şu dörtlüğü eklemeden edemedim.

\"
Köy kütüphanesi emanet örümceğe
Al papazı, ver kızı kahvede
Tüter sigara, içerler bolca bira
Bir hal olmuş, bizim gençlere\"

Maa lesef görüntü bu...
Saygılar.
Hasan AKSOY
 
 
# İsmet AVŞAR 30-04-2009 07:43
Hasan Bey çok güzel tanımlamışsınız şiirinizle durumu teşekkür ederim.
Ancak köyde yaşamayan köylülerimizden konuya ilişkin çok iletişim kuranlar var buda köyde yaşayanların yazılarımızı okuyamamasından kaynaklandığını sanıyorum.eğer güncel olarak okuyabilseler eminim onlarda bu konuda adım atmak isteyeceklerdir .
İlginize teşekkürler.
İs met AVŞAR
 
 
# abdullah karaslan 30-04-2009 15:00
KAHVEDEN ELLERİ OLSADA BU GÜZEL DAVETİNE KATILSALAR NEREDEEEEEE
MOD EREN HAYVANCILIK HAKKINDA BİRŞEYLER KAVRASALAR NE GÜZEL OLUR İNŞALLAH DUYAN VE OKUYAN OLURDA KATILIRLAR SELAMLAR
 
 
# İsmet AVŞAR 02-05-2009 08:18
Hocam haklısın sen duydun okudun senide bekleriz heyben varise.İlgine teşekkürler.
Fu ar 28-31 mayıs tarihleri arasında.
 
 
# admin 06-05-2009 10:44
Bu bilgileri sizinle paylaşmak istedim -gelecek etkinlikler bölümünüde ekledim :)

Gıda ve Tarım

1.Dogu Akdeniz Gıda ve Tarım Fuarı
Ülke - Şehir : TÜRKİYE- K.Maras Kafum

Fuar Tarihleri : 28.05.2009-31.0 5.2009

Sektör : Tarım Hayvancılık

Ürünler : Tarımsal Mekanizasyon ve Teknolojileri . Traktörler ve Biçerdöverler . Tarım Makineleri ve Yan Sanayi . Gıda Ürünleri . Gıda Makineleri ve Teknolojileri . Sulama Teknikleri ve Teknolojileri . Seracılık . Sera Konstrüksiyon ve Ekipmanları . Gübreler . Bağcılık ve Meyvecilik Endüstrisi Teknolojileri . Tohum, Fide, Fidan ve Bahçecilik . Bahçe Ekipmanları . Zirai İlaçlar . Tarımsal Kimya Ürünleri . Ekolojik Tarım . Hayvancılık . Hayvansal Üretim Makineleri . Hayvan Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri . Hayvancılık Ekipmanları . Kümes Hayvanları ve Ekipmanları . Yem Sektörü . Ambalaj ve Ambalaj Ekipmanları . Meteorolojik Ölçüm Sistemleri . Toprak Ölçüm Sistemleri . Organik Tarım Sektörü . Özel Topraklar . Taşımacılık . Enerji Kaynakları . Bankalar . Sigorta Şirketleri . İlgili Kurum ve Kuruluşlar . İlgili Yayınlar
 

Yazarlarımız


IMAGE
İsmet Avşar
IMAGE
Hüseyin Dinçer
IMAGE
Hasan Aksoy
IMAGE
Kevser Aydın
IMAGE
Süleyman Kılıç
IMAGE
Hueseyin Aksoy
IMAGE
Hakan Dinçer
IMAGE
Mehmet Karaaslan

Son yorumlar

 • 30.07.2014 09:02
  abdal musa lokmasında köy müzesini faliyete geçeçek

  Devamını oku...

   
 • 28.07.2014 08:08
  Hasan Abi, egemegine saglik, cok güzel olmus :)

  Devamını oku...

Copyright